HJ Milieu inspecties

Over HJ Milieu inspecties

Asbesthoudende materialen kunnen een risico met zich meebrengen voor bijvoorbeeld gebruikers van gebouwen en omwonenden. 
Het bepalen van de risico’s geschiedt op basis van een onderzoek dat gericht is op het in kaart brengen van alle aanwezige asbesthoudende materialen in, aan, op of in de omgeving van het gebouw. Een dergelijk onderzoek is onder andere verplicht in geval van verbouw/renovatie- en/of (totaal)sloop wanneer het een gebouw betreft van voor 1994.

Tevens adviseren wij bij aan- en/of verkoop een asbestinventarisatie uit te laten voeren. Het risico voor het verdere gebruik en een hierop volgende sanering wordt per toepassing bepaald. Deze asbestinventarisatie, geheel conform de normen zoals gesteld in de SC-540, kunnen wij voor u verzorgen.

Wat is er te doen bij HJ Milieu inspecties?

Op dit moment zijn er geen geplande activiteiten.

Meer agenda punten
Lees meer