Subsidie energie besparen

Huiseigenaren en Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) die energiebesparende maatregelen nemen, kunnen hiervoor subsidie krijgen van de rijksoverheid, provincie of gemeente. Bekijk de Energiesubsidiewijzer voor een compleet en actueel overzicht van subsidies en leningen.

Subsidie voor duurzame energie (ISDE)

Je kunt subsidie aanvragen (ISDE) voor de aanschaf van: zonneboilers, warmtepompen, isolatiemaatregelen en aansluiting warmtenet. Per 1 januari 2021 is er in totaal € 124 miljoen beschikbaar voor zowel particuliere gebruikers als VvE’s. De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van het soort apparaat en de energieprestatie.

De subsidiebedragen voor isolatiemaatregelen zijn vaste bedragen per m2. De precieze bedragen staan op de site van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). De RVO behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Vanaf 4 januari 2021 kan de ISDE aangevraagd worden na de installatie, het aanbrengen of aansluiten van de maatregel. Je moet minimaal twee isolatiemaatregelen uitvoeren of één isolatiemaatregel én de aanschaf van bijvoorbeeld een warmtepomp of zonneboiler.

Voorwaarden:

  • Binnen 12 maanden na installatie van het apparaat, isolatiemaatregelen en / of aansluiting warmtenet moet je een subsidieaanvraag indienen.
  • De investering is al gedaan voordat je een subsidieaanvraag doet. 
  • Het apparaat, aansluiting warmtenet en/of de isolatiemaatregelen zijn nieuw aangeschaft én je kunt dit aantonen met een betaalbewijs.
  • De subsidieaanvraag valt onder de voorwaarden die gelden op het moment dat je de subsidieaanvraag indient.

Voor vragen over ISDE 2021 voor woningeigenaren, bel met het RVO: 088 - 042 47 47.

Aanvragen subsidie (ISDE)

 

Energiesubsidiewijzer

Met de Energiesubsidiewijzer vind je het complete en actuele overzicht van subsidies, leningen en andere regelingen. Vul je woonplaats in en bekijk:

  • een overzicht van welke subsidies er voor je zijn;
  • de voorwaarden waaraan je moet voldoen om de subsidie te krijgen;
  • een link naar de juiste website met meer informatie en een aanvraagformulier.

Soms geeft de Energiesubsidiewijzer aan dat jouw gemeente geen subsidies heeft. Het kan zijn dat jouw gemeente een subsidie dan niet heeft aangemeld. Informeer bij jouw gemeente naar subsidies voor energiebesparende maatregelen.

Voor subsidies geldt:

  • Elke provincie, regio of gemeente bepaalt welke energiebesparende maatregelen zij subsidieert en tegen welke voorwaarden.
  • De maximale subsidiebedragen lopen erg uiteen. Elke provincie, regio en gemeente bepaalt zelf hoeveel geld er beschikbaar is.
  • Vaak geldt de regel op = op. Hoe eerder je subsidie aanvraagt, hoe meer kans je maakt.

Subsidiemogelijkheden Oldambt