Energiebeleid gemeente Oldambt

De gemeente Oldambt is bezig invulling te geven aan de energietransitie. Daarvoor zijn in provinciaal verband afspraken gemaakt in de Regionale Energie Strategie. Het eerste document dat daar invulling aan gaat geven gaat over zon- en windenergie.

Daarvoor heeft de gemeente een programma vastgesteld dat u kunt inzien op de website van de gemeente: Programma Zon en Wind

 

Het tweede document dat de gemeente opstelt gaat over de warmte-transitie, oftewel: hoe krijgen wij de woningen van het (aard)gas af. In dit document wordt gekeken naar alternatieven zoals wijkverwarming, warmtepompen en groen gas. Daarnaast krijgt isolatie van woningen en gebouwen aandacht.

Dit tweede document is nog in ontwikkeling, maar informatie daarover kon u (tijdelijk) lezen via de website van de gemeente. Deze is echter weer offline gehaald. De reden hiervan is onduidelijk. Wel kunt u hier de eerste versie van het document downloaden: