De Regionale Energiestrategie en Westerlee

De Regionale Energiestrategie (RES) en Westerlee

Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord: de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). Afspraak is dat de CO2-uitstoot sterk moet worden vermindert. In 2030 met de helft ten opzichte van 1990. Eén van de afspraken is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Waar is ruimte en hoeveel? Zijn de plekken maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar? In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes.

De provincie Groningen is één van die energieregio’s, waarin alle gemeenten van onze provincie zijn vertegenwoordigd. Elke gemeente geeft voor z’n eigen grondgebied aan op welke manier zij een bijdrage denkt te leveren aan de RES. Al deze ‘biedingen’ worden gebundeld en als één RES Groningen aangeboden aan het kabinet.

Al in 2017 is de provincie Groningen begonnen met de voorbereiding voor nieuw energiebeleid. Daarvoor zijn in de provincie een groot aantal bijeenkomsten georganiseerd voor bewoners en andere belangrijke partijen (stakeholders genoemd) die een bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie. De Vereniging Dorpsbelangen Westerlee was één van de deelnemers aan deze bijeenkomsten. Uitgangspunten voor nieuw beleid werden gedefinieerd als: eerlijk, eigen en efficiënt. Ook werd er afgesproken dat er duidelijk communicatieplan moest komen, zodat gemeenten en inwoners op de hoogte werden gehouden van de ontwikkelingen.

Daarna is de provincie aan de slag gegaan om nieuw beleid te maken. Bewoners werden echter tot nu toe niet bij dit proces betrokken. Het gaat echter wel om de invulling van de openbare ruimte. In onze omgeving zullen de komende jaren windmolens en zonneweides verschijnen. Het windpark N33 bij Meeden is aangewezen als uitbreidingsgebied voor nog meer windmolens dan de 35 die nu worden gebouwd. Zonneweides worden nu al ontwikkeld op het grondgebied van de gemeente Pekela, maar ook in onze directe omgeving zullen in de toekomst één of meerdere zonneweides verschijnen.

Waar wel naar gezocht wordt is dat deelname aan zon- en windenergieparken mogelijk moet zijn, zodat ook de lokale bevolking kan profiteren van de opbrengsten. Wettelijk is dat nu nog niet mogelijk.

En dat is nog niet eens de enige verandering die er in de toekomst plaats gaat vinden. Als alle woningen van het aardgas worden afgesloten, zoals de plannen er nu liggen, zullen woningen en gebouwen op een andere manier moeten worden verwarmd. Om de woningen dan behaaglijk te kunnen blijven verwarmen zullen ze geïsoleerd moeten worden en een warmtepomp worden geïnstalleerd.

Grote vraag blijft: wie profiteert het meeste van deze ontwikkeling en wie draait er op voor de kosten. Het laten isoleren van de woningen en het installeren van een warmtepomp kost geld. De vraag is of de kosten opwegen tegen een lagere energierekening. Een deel kan worden opgevangen door het aanbrengen van zonnepanelen op eigen dak, maar of dat voldoende is, is nog maar de vraag.

De energietransitie heeft een hele impact op onze leefomgeving en voor de woningen waar wij in wonen. De Vereniging Dorpsbelangen Westerlee vindt het dan ook onbegrijpelijk dat de provincie na 2017 niets meer heeft gedaan aan de communicatie richting de bewoners. De eerste versie van de RES ligt inmiddels klaar om verstuurd te worden naar het kabinet. Daarin staat aangegeven dat de provincie tot 2030 heel veel windmolens en zonneparken laat aanleggen met desastreuze gevolgen voor het landschap. Ook voor de omgeving van Westerlee. Dat is de reden waarom de Vereniging Dorpsbelangen ingesproken heeft bij de Statencommissie om aan te geven dat het nu tijd is om aan de inwoners van onze provincie duidelijk te maken wat de gevolgen zijn van deze RES. Helaas is gedeputeerde Homan dat nog niet van plan heeft ze in een reactie aangegeven. Een gemiste kans om draagvalk te creëren. Iets wat zeker noodzakelijk is voor een proces dat invloed heeft op iedereen die in onze provincie woont.

Wilt u meer achtergrondinformatie over het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie klik dan op onderstaande link.

Nationaal Programma RES