Westerlee

Westerlee (Gronings: Westerlij) is een dorp in de gemeente Oldambt in de Nederlandse provincie Groningen. Het dorp heeft 1.495 inwoners (per 4 oktober 2019). Westerlee ligt tussen Meeden en Heiligerlee. Van 1811 tot 1821 was Westerlee een zelfstandige gemeente.

De naam Westerlee verwijst naar de zandrug (lee) waarop het dorp gebouwd is. Deze zandrug scheidt hier het veengebied van het kleigebied. Ten noorden van het dorp begint het Oldambt, ten zuiden de Veenkoloniën.

Het dorp wordt voor het eerst genoemd in een oude kloosterkroniek onder het jaartal 1230. Het was in die tijd een parochie die banden had met een klooster bij Heiligerlee. De oude, hervormde kerk is in 1776 vervangen door een nieuwe kerk. Op de huidige kerk staat een afbeelding van Sint Joris. Sinds 2010 vinden er geen kerkdiensten meer plaats, maar het gebouw wordt nog gebruikt voor trouwerijen, begrafenissen en recepties. De in 1930 gebouwde gereformeerde kerk moest in januari 2012 sluiten omdat er geen animo meer was voor de kerkenraad. Sindsdien heeft Westerlee geen kerkdiensten meer.

Het oostelijke deel van het dorp gold in de 17e eeuw als een afzonderlijk gehucht dat De Smacht werd genoemd, naar een voormalig voorwerk van het klooster Heiligerlee. Het werd tot het begin van de 20e eeuw tot het kerspel Heiligerlee gerekend.