Stichting Sint Joris Kerk

Over Stichting Sint Joris Kerk

Met de restauratie/renovatie van de kerk wil het bestuur de kerk, het Van Oeckelenorgel, de kansel en het eeuwenoude beeld van Joris en de draak  voor de toekomst  behouden, De restauratie/renovatie zal door organisatie van allerlei activiteiten bijdragen aan de saamhorigheid van de bewoners en aan de leefbaarheid van Westerlee. Eveneens zal het de samenwerking met en tussen de diverse organisaties in Westerlee bevorderen.In januari 2020 is heeft het bestuur diverse fondsen en instellingen aangeschreven voor subsidie om de kerk te restaureren. Door de toegekende subsidies kon fase 1 worden gerealiseerd.                                                    De eerste fase -de restauratie van het dak - is inmiddels achter de rug. Momenteel zijn de aanvragen voor subsidie van fase 2 bij leader en de provincie Groningen ingediend. De antwoorden verwachten we in januari 2024. Fase 2 is het herstel van de klokketoren en de aanpassingen van het interieur van de kerk, waardoor het organiseren van meerdere en verschillende aktiviteiten mogelijk wordt. 

Voor de gewone lopende dingen, zoals energie en verzekeringen, zijn we afhankelijk van donateurs. Mensen die net als wij vinden dat dit monument behouden dient te worden voor Westerlee. Als donateur bent u voor de Stichting St Joriskerk Westerlee hèèl belangrijk. Zonder u zijn wij niet in staat om het doel te verwezenlijken. De stichting heeft momenteel  160 donateurs, niet genoeg om de huidige uitgaven volledig te kunnen dekken. Daarom zijn extra donateurs zeer welkom. Mogen wij u, als u dit nog niet bent, ook als donateur verwelkomen?                                  Het minimum bedrag is € 15,00. U kunt uw donatie overmaken naar onze bankrekening:  NL58 RABO 0154053635 t.n.v. Stichting St. Joriskerk Westerlee. U kunt ook betalen middels een machtiging. Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij onze penningmeester H. Visker, Hoofdweg 83, 9678 PH Westerlee – tel: 06-10174410 – email: harry.visker@gmail.com  De stichting heeft de ANBI status, zodat u uw donatie kunt vermelden als gift bij uw belasting- aangifte. 

 

 

Wat is er te doen bij Stichting Sint Joris Kerk?

Op dit moment zijn er geen geplande activiteiten.

Meer agenda punten
Lees meer
Restauratie  Sint Joriskerk

Restauratie Sint Joriskerk

Op deze pagina zullen we U ook in de toekomst op de hoogte houden van de restaur…