Stichting Sint Joris Kerk

Over Stichting Sint Joris Kerk

Met de restauratie/renovatie van de kerk wil het bestuur de kerk, het Van Oeckelenorgel, de kansel en het eeuwenoude beeld van Joris en de draak  voor de toekomst  behouden, De restauratie/renovatie zal door organisatie van allerlei activiteiten bijdragen aan de saamhorigheid van de bewoners en aan de leefbaarheid van Westerlee. Eveneens zal het de samenwerking met en tussen de diverse organisaties in Westerlee bevorderen.             In januari 2020 is heeft het bestuur diverse fondsen en instellingen aangeschreven voor subsidie om de kerk te restaureren. Medio december heeft de stichting een subsidiebedrag van 173.000,00 euro toegezegd gekregen. Onze bouwcommissie is momenteel met aannemers over een aanbesteding in gesprek. Het bestuur verwacht dat de werkzaamheden in het voorjaar van 2021 zullen beginnen.

 

 

Wat is er te doen bij Stichting Sint Joris Kerk?

Op dit moment zijn er geen geplande activiteiten.

Meer agenda punten
Lees meer
Subsidies restauratie  Sint Joriskerk

Subsidies restauratie Sint Joriskerk

Het is 10 jaar geleden dat een zestal inwoners van Westerlee zich het onzekere l…