Kinderzuster Ricky

Over Kinderzuster Ricky

Soms hebben kinderen zorg nodig die alleen in het ziekenhuis gegeven kan worden, maar zodra de situatie van het kind het toelaat, zou het kind zo snel mogelijk naar zijn/ haar eigen omgeving moeten kunnen. Thuiszorg voor kinderen maakt dit mogelijk.

Welke zorg voor kinderen kan ik bieden?

Intensieve zorg aan kinderen die niet noodzakelijk in het ziekenhuis gegeven hoeft te worden, zoals het toedienen van zuurstof, het geven van sondevoeding, infuusbehandelingen, katheters en de daarbij behorende verpleegtechnische handelingen

  • Begeleiding van u en uw kind na een intensieve periode in het ziekenhuis.
  • Respijtzorg
  • Palliatieve- en terminale zorg voor als uw kind niet meer beter kan worden en u graag wilt dat uw kind thuis kan zijn.
Wat is er te doen bij Kinderzuster Ricky?

Op dit moment zijn er geen geplande activiteiten.

Meer agenda punten
Lees meer