Terug naar Vereningen

Zonnepark Westerlee: nieuwsbrief 13

Gepubliceerd op:
Zonnepark Westerlee: nieuwsbrief 13

Pure Energie heeft een idee voor een zonnepark in Westerlee tussen de D.H. Vinkersweg en de Ceresweg - parallel aan het Emergobos. Het zonnepark wordt ongeveer 44 hectare groot. Samen met de omgeving willen we de plannen hiervoor uitwerken. Via deze nieuwsbrief delen wij de laatste informatie met u.

Omgevingsvergunning aangevraagd

Zoals begin december aangekondigd in de nieuwsbrief, hebben we eind 2023 de omgevingsvergunning aangevraagd voor Zonnepark Westerlee. We hebben hiervoor ook stukken rondom communicatie- en participatie aangeleverd. De beschikbare stukken liggen een aantal weken ter inzage bij de gemeente Oldambt. Lees hier over het vervolg.

Nieuwe visualisaties: een beter beeld bij de landschappelijke inpassing

De mogelijke effecten van het zonnepark op het uitzicht zijn voor omwonenden een belangrijk aandachtspunt. Daarom hebben we een uitvoerig traject doorlopen met de werkgroep van omwonenden om de landschappelijke inpassing van het zonnepark uit te werken. Ook hebben we meerdere keren visualisaties laten maken. De visualisaties die we recent hebben laten maken zijn te vinden op deze webpagina. Klik hier om meer te lezen.

Participatie gaat verder na vergunningverlening

Als de vergunning voor het zonnepark wordt verleend, dan willen we nader met de werkgroep in gesprek over het beheer van het omgevingsfonds van jaarlijks 25.000-30.000 euro. Wie dit fonds beheert en waarvoor dit omgevingsfonds wordt gebruikt, bepaalt de omgeving zelf. Daarnaast zal coöperatie Energie(k) Oldambt het mede-eigenaarschap van de omgeving verder vormgeven en worden omwonenden geïnformeerd over de bouwplanning- en werkzaamheden. Meer over het omgevingsfonds.

 

 

 

Vrijwilligersavond SAWW

Vrijwilligersavond SAWW

Vrijdag 21 juni houden we onze vrijwilligersavond en maken wij ons programma bek…

 
Samen lezen in stilte in Marktpleinkerk

Samen lezen in stilte in Marktpleinkerk

In de monumentale Marktpleinkerk, misschien wel het mooiste gebouw van onze stad…