Terug naar Vereniging Dorpsbelangen Westerlee

Trillingen in caverne HL-H nemen toe

Gepubliceerd op:
Trillingen in caverne HL-H nemen toe

Nieuws van de Stichting Bewonersbelangen Lanengebied en Zuiderveen:

ZORGEN RONDOM TRILLINGEN IN CAVERNE HL-H NEMEN TOE! STABILITEIT IN HET GEDING?

Nobian heeft bij SodM gemeld dat zich op 5 augustus, 25 september en 30 oktober 2021 bij zoutcaverne HL-H microseismische trillingen hebben voorgedaan. Daarna is er op 17 december 2021 nog een trilling geweest. Dit is een duidelijke toename bij HL-H sinds de ingebruikname van het meetnetwerk in 2018. SodM neemt dit zeer serieus omdat het een eerste signaal van instabiliteit in de toekomst kan zijn. (bron SodM 07-02-2022)
 
Het SodM stelt in een brief (dd. 14-01-2022) aan Nobian de volgende eisen:
  • Maak een diepgaande analyse van oorzaken seismische trillingen
  • Kom met een gedetailleerd projectplan voor het inherent veilig maken HL-H
  • Stel een risicomanagmentsysteem op - waarin o.a. een calamiteitenplan voor de omgeving.
Op 3 mei kregen omwonenden een brief van Nobian (dd.02-05-2022) waarin men aangaf in die week te starten met werkzaamheden bij caverne HL-H, zijnde de uitvoering van een extra sonarmeting (soort 3d-scan). Aanleiding hiervoor is een drietal niet-voelbare trillingen dat door het micro-seismisch meetnetwerk op 23 april jl. is waargenomen.
 
De Stichting kaartte de problematiek rondom de ontwikkelingen bij caverne HL-H meerdere malen aan zowel bij Nobian als bij het SodM.                                      Nobian reageert ontwijkend, niet of pas wanneer het niet anders meer kan. Van het SodM kregen we de èchte antwoorden.                                                            Conclusie: “Onze zorgen blijken gegrond!” We blijven scherp en houden contact met beide partijen.                                                                                                                        
COMMUNICATIE
 
In deze ‘ronde’ liet Nobain wederom steken vallen in zorgvuldig communiceren. Van een buurtbewoner vernam de Stichting Bewonersbelangen het bericht over een extra sonarmeting van HL-H. Na een mail hierover van dhr. R. Algra (operation manager Nobian) op 6 mei het volgende ‘excuus’:  ‘Jullie constatering is juist. De communicatie was als gevolg van vakanties aan de late kant. Het moment van de informatievoorziening en de werkzaamheden lagen daardoor heel dicht bij elkaar. Focus lag op de communicatie in de richting van de direct omwonenden van HL-H. Dit is geregeld door de medewerkers van Pekelwinning. Ik zal dit met H. Jasken oppakken.‘                                                                                                                                                                                                          
Wat als wij nièt gereageerd hadden?! Het SodM vertelde al in januari wat Nobian diende te doen. Tja, en ook die vakantie kwamen we eerder tegen….
 
Hieronder de links naar de pagina’s van het SodM waar gesproken wordt over de trillingen bij caverne HL-H.
 
 
 
Namens het bestuur van de Stichting Bewonersbelangen Lanengebied/Zuiderveen,
 
Met vriendelijke groet,
Tineke Raap
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand van zaken mei 2023 van het conceptontwerp voor landschappelijke inpassing Zonnepark Westerlee.

Stand van zaken mei 2023 van het conceptontwerp voor landschappelijke inpassing Zonnepark Westerlee.

Op de informatieavond van donderdag 25 mei hebben Pure Energie en Coöperati…

 
Informatieavond Zoutwinning in De Tille

Informatieavond Zoutwinning in De Tille

Dinsdag 13 juni wordt er een informatieavond gehouden in dorpshuis De Tille, waa…