Terug naar Vereniging Dorpsbelangen Westerlee

Start Stichting Gebiedsfonds Windpark N33

Gepubliceerd op:
Start Stichting Gebiedsfonds Windpark N33

In de afgelopen periode hebben de dorpsorganisaties rond het windpark N33 gezamenlijk opgetrokken in een werkgroep (ondersteund door de drie gemeenten) om te komen tot een goede invulling van het gebiedsfonds. Voor de gemeente Oldambt heeft de Vereniging Dorpsbelangen Westerlee en Dorpsbelangen Scheemda deelgenomen aan deze werkgroep. Het gebiedsfonds is ingesteld om wat terug te doen voor het gebied dat de negatieve effecten ervaart door de komst van windpark N33. De middelen die het gebiedsfonds tot zijn beschikking krijgt, komen vanuit jaarlijkse bijdragen van de het windpark (voor de duur dat het windpark operationeel is) en de eenmalige bijdrage vanuit het ministerie van EZK. Deze middelen zullen worden ingezet om sociaal/maatschappelijke projecten te ondersteunen in de directe omgeving van het windpark.

De werkgroep is nu nagenoeg klaar met het raamwerk voor de stichting die deze middelen gaat beheren. Het bestuur van deze stichting zal de keuzes gaan maken ten aanzien van de projecten die ondersteunt gaan worden. Op dit moment worden bestuur en de raad van toezicht samengesteld voor deze stichting. Het streven is om de stichting nog voor de vakantieperiode formeel op te richten en in te schrijven. Zodra het bestuur in functie is, zal deze de verdere uitwerking van de verschillende regelingen op zich nemen. Alle informatie over de stichting en hoe het werkt zal worden vermeld op nog in te richten website van de stichting en door middel van publicaties onder de aandacht worden gebracht. Dan zal dus ook de datum worden gecommuniceerd, waarna aanvragen voor middelen gedaan kunnen worden bij het gebiedsfonds. Tot dat moment kunnen er dus geen aanvragen voor ondersteuning worden ingediend.

Als eerste zullen nu de besturen van de dorpsorganisaties worden bijgepraat en de keuzes en voorstellen van de werkgroep worden besproken. Op dat moment zal ook de werkgroep zijn taken overdragen aan het bestuur van de stichting. Dit zal plaatsvinden op 13 juni 2022. Hierna zullen nadere publicaties volgen om de omgeving te informeren wanneer en hoe er van dit fonds gebruik gemaakt kan worden.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de werkgroep dhr. Rob Rietveld, tel: 06-46375095

Trillingen in caverne HL-H nemen toe

Trillingen in caverne HL-H nemen toe

Nieuws van de Stichting Bewonersbelangen Lanengebied en Zuiderveen: ZORGE…

 
3e Nieuwsbrief Aardbevingsdossier

3e Nieuwsbrief Aardbevingsdossier

De gemeente Oldambt heeft een 3e nieuwsbrief uitgegeven over het dossier Aardbev…