Terug naar Vereniging Dorpsbelangen Westerlee

Staatsbosbeheer bereidt boswerkzaamheden voor in Westerlee

Gepubliceerd op:
Staatsbosbeheer bereidt boswerkzaamheden voor in Westerlee

Staatsbosbeheer is begonnen met het merken van bomen die volgend jaar verwijderd zullen worden uit het bosgebied 'De Garst'. Op de plattegrond hieronder is aangegeven om welk gebied het gaat. 

Zodra er meer informatie is over hoe en wanneer dan zal dat via het Digitaal Dorpsplein bekend gemaakt worden.

Geplande Algemene Ledenvergadering gaat weer niet door

Geplande Algemene Ledenvergadering gaat weer niet door

De Vereniging Dorpsbelangen Westerlee had eind november een Algemene Ledenvergad…

 
Gebied bij Westerlee in beeld voor groot industrieterrein

Gebied bij Westerlee in beeld voor groot industrieterrein

Enige tijd geleden is bij veel bewoners een brief bezorgd die ondertekend is doo…