Terug naar Vereniging Dorpsbelangen Westerlee

Petitie Behoud het Groninger landschappelijk erfgoed

Gepubliceerd op:
Petitie Behoud het Groninger landschappelijk erfgoed

Vereniging Dorpsbelangen Westerlee en andere organisaties in onze provincie maken zich ernstig zorgen om het toenemende aantal zeer grote windmolens en zonneweides. Inmiddels weten we ook in Westerlee wat dat voor gevolgen heeft. Dit heeft er in geresulteerd een gezamenlijke petitie die wij nu aan alle inwoners voorleggen en verzoeken deze te ondertekenen.

De Erfgoedvereniging Heemschut dringt er bij de politiek op aan om zorgvuldiger om te gaan met het Groninger landschap. De vereniging vraagt alle inwoners van Groningen de petitie te ondertekenen. Ze doet dit samen met Stichting Landschap Oldambt, Stichting Oldambt Windmolenvrij, Stichting Landelijk Gebied Haren, Dorpenalliantie Oost-Groningen en de Historische Vereniging Ten Post.

Beperk het aantal zonneweides en windturbines

De organisaties vinden dat er niet te veel zonneweides en windturbines in het landschap moet komen. Ze onderschrijven het belang van duurzame energie, maar vrezen dat door de doelstellingen van de energietransitie het landschap in Groningen te veel wordt aangetast.

Het opwekken van duurzame energie zou daarom gebundeld moeten worden en kan volgens de verschillende organisaties het best plaatsvinden op: bestaande industrieparken, daken van grote bedrijfsgebouwen, geluidswallen, overkappingen van grote parkeerplaatsen en op zee. Alle nieuwbouw moet bovendien voortaan energieneutraal worden opgeleverd.

De petitie is gericht aan Gedeputeerde Staten van Groningen, Provinciale Staten van Groningen, de gemeenteraadsleden van de Groninger gemeenten en alle Groninger colleges van Burgemeester en Wethouders van de Groninger gemeenten en kan hier worden getekend.

Oldambt krijgt glasvezel!

Oldambt krijgt glasvezel!

Het is GlasDraad gelukt om meer dan 50% aanmeldingen te scoren voor het glasveze…

 
Oldambt gaat werken met buurtbudgetten

Oldambt gaat werken met buurtbudgetten

De dorpsbelangenverenigingen en wijkplatforms in Oldambt krijgen meer te zeggen …