Terug naar Vereniging Dorpsbelangen Westerlee

Informatieavond Zoutwinning in De Tille

Gepubliceerd op:
Informatieavond Zoutwinning in De Tille

Dinsdag 13 juni wordt er een informatieavond gehouden in dorpshuis De Tille, waar de Stichting Mijn en Dijn belang informatie geeft over de plannen van Nobian om in het gebied rondom Westerlee en Winschoten nieuwe boorputten te realiseren en oude wil afsluiten. Het wantrouwen richting Nobian is groot!

De avond in De Tille begint om 19.45 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. De stichting en Vereniging Dorpsbelangen roepen iedereen op om deze avond te komen!

Waarom Nobian vertrouwen die …
• Als bedrijf onder verscherpt toezicht staat
• Veroordeeld is voor een milieudelict
• Dieselolielekkages HL-B verzwijgt
• Dagelijks de bodem laat trillen bij HL-H
• Alleen aan geld denkt en ons laat zakken
• Zoveel steken laat vallen
• Alleen oog heeft voor geldelijk gewin

Download hieronder de flyer die binnenkort bij iedereen in Westerlee in de bus komt


Stand van zaken mei 2023 van het conceptontwerp voor landschappelijke inpassing Zonnepark Westerlee.

Stand van zaken mei 2023 van het conceptontwerp voor landschappelijke inpassing Zonnepark Westerlee.

Op de informatieavond van donderdag 25 mei hebben Pure Energie en Coöperati…

 
Algemene ledenvergadering Vereniging Dorpsbelangen Westerlee

Algemene ledenvergadering Vereniging Dorpsbelangen Westerlee

Donderdag 11 mei as organiseert de Vereniging Dorpsbelangen Westerlee een algeme…