Terug naar Vereniging Dorpsbelangen Westerlee

Geen XXL bedrijven bij Westerlee/Scheemda

Gepubliceerd op:
Geen XXL bedrijven bij Westerlee/Scheemda

Dinsdag 12 juli hebben de colleges van de provinciale staten en de gemeente Oldambt, Veendam en Midden Groningen bekend gemaakt dat er een streep gaat door het voornemen om bij Westerlee en Scheemda een industrieterrein aan te leggen voor XXL bedrijven. Om 20:30 uur werden het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Westerlee, Geen draagvlak en de agrariërs die land hebben in het betreffende gebied door burgemeester Sikkema op het gemeentehuis op de hoogte gebracht van dit besluit.

Het was een zaal vol mensen die in spanning zaten over de uitkomst van het besluit. De burgemeester stak meteen val wal toen iedereen een plaats had gevonden: 'Er komt geen industrieterrein bij Westerlee en Scheemda'. De argumenten die zijn aangedragen, de bezwaren en het open en eerlijke gesprek hebben, samen met de door de inwoners aangedragen alternatieven, ertoe bijgedragen dat er een wijziging komt op het economische perspectief A7/N33. Het genomen besluit moet nog wel worden voorgelegd aan de gemeenteraad, maar de oude plannen zullen niet meer van stal worden gehaald. Behalve als er een partij in de gemeenteraad is die vast wil houden aan het oude plan. In dat geval zal er een amandement moeten worden ingediend waar over gestemd gaat worden. Dit laatste lijkt zeer onwaarschijnlijk, gelet op alle commotie die de plannen hebben veroorzaakt.

Het perspectief wordt ontwikkeld voor de periode tot 2040, dus tot die tijd zal en geen nieuwe 'aanslag' op het gebied worden gedaan en kunnen de agrariërs wat dit onderwerp betreft rustig verder boeren.

Westerlee en de aanwonenden van Scheemda kunnen dus opgelucht adem halen. In de gewijzigde plannen wordt nu een onderzoek gestart naar de mogelijkheid om ruimte te creëren voor een bedrijf tot 20 ha in de Eekerpolder, het gebied waar momenteel ook een zonnepark wordt ontwikkeld.

De plannen worden op 12 oktober besproken in de zogenaamde beeldvormende vergadering van de gemeenteraad en 2 weken later tijdens de raadsvergadering.

Trillingen in caverne HL-H nemen toe

Trillingen in caverne HL-H nemen toe

Nieuws van de Stichting Bewonersbelangen Lanengebied en Zuiderveen: ZORGE…

 
3e Nieuwsbrief Aardbevingsdossier

3e Nieuwsbrief Aardbevingsdossier

De gemeente Oldambt heeft een 3e nieuwsbrief uitgegeven over het dossier Aardbev…