Terug naar Vereniging Dorpsbelangen Westerlee

Concept programma Zon en Wind pakt slecht uit voor Westerlee!

Gepubliceerd op:
Concept programma Zon en Wind pakt slecht uit voor Westerlee!

De gemeente Oldambt heeft het concept programma zon en wind ter inzage gelegd. Inwoners kunnen tot 11 augustus bezwaar meken tegen deze plannen. Als het aan de gemeente ligt wordt Westerlee mogelijk aan 2 kanten ingeklemd tussen zonneweides. Ten westen van Westerlee hebben we daarnaast ook nog te maken met het Windpark N33 bij Meeden.

Bij verschillende buurgemeenten zijn ze al te zien: windturbines en zonneparken die duurzame elektriciteit opwekken. In Oldambt wordt nog niet zoveel groene energie opgewekt. Dat komt omdat er nog geen beleid is voor zonneparken en windmolens. Aan dat beleid wordt op dit moment gewerkt. Inwoners, ondernemers en andere organisaties worden gevraagd om mee te denken over de inhoud van het beleid. Inmiddels zijn er een aantal informatierondes geweest en hebben de inwoners een enquete kunnen invullen. De resultaten daarvan zijn verwerkt in het concept programma Zon en Wind en is op de website van de gemeente in te zien: www.gemeente-oldambt.nl/zon-en-wind. Ook op het gemeentehuis in Winschoten is het programma in te zien.

Ondanks het feit dat de Vereniging Dorpsbelangen een groot aantal bezwaren heeft ingebracht tegen dit concept heeft de gemeente gemeend om het aangegeven gebied ten oosten én ten westen van Westerlee als meest geschikt acht voor het realiseren van zonneweides, op enkele andere locaties na. Globaal gaat het gebied ten oosten van Westerlee, ten beginnen bij het Zuiderveen, Tranendallaan, Eexta, Achter het spoor richting Eekerpolder. Daarnaast vindt de gemeente het gebied bij het Emergobos erg geschikt voor zonneweides.

Het in nu aan u als inwoners van Westerlee om, indien gewenst, bezwaar aan te tekenen tegen de nu voorliggende plannen. Op de website van de gemeente staat aangegeven hoe dat tot 11 augustus kan worden gedaan. Na de zomer wil de gemeente (als zij dat nodig vinden) de wijzigingen doorvoeren en zal de gemeenteraad dit najaar het programma defintief vaststellen.

 

Staatsbosbeheer bereidt boswerkzaamheden voor in Westerlee

Staatsbosbeheer bereidt boswerkzaamheden voor in Westerlee

Staatsbosbeheer is begonnen met het merken van bomen die volgend jaar verwijderd…

 
Oldambt verwarmt oftewel: van 't aardgas af!

Oldambt verwarmt oftewel: van 't aardgas af!

U heeft er ongetwijfeld al over gehoord. Nederland wil in 2050 aardgasvrij zijn.…