Terug naar Stichting Sint Joris Kerk

Subsidies restauratie Sint Joriskerk

Gepubliceerd op:
Subsidies restauratie  Sint Joriskerk

Het is 10 jaar geleden dat een zestal inwoners van Westerlee zich het onzekere lot van de st. Joriskerk aantrokken, een stichting oprichtten en eigenaar van het gebouw  werden.  Gesteund door een trouwe schare van momenteel 153 donateurs, heeft de stichting die periode gewerkt aan gedegen renovatie- en herbestemmingsplannen. Eind 2020 is het subsidiebedrag van € 173.000,00 gerealiseerd. Op 30 januari j.l. is het contract door onze voorzitter Jan Cooijmans ondertekend. De werkzaamheden zullen omstreeks 1 maart starten. De vorderingen van de restauratie kunt U op onze website: www.sintjoriskerkwesterlee.nl volgen. Om de lopende zaken te kunnen finacieren hebben we nog meer donateurs nodig. In het artikel op de hoofdpagina kunt u alles daarover lezen. Het bestuur wil U graag als donateur begroeten. Alvast onze hartelijke dank.