Terug naar Stichting Sint Joris Kerk

Restauratie Sint Joriskerk

Gepubliceerd op:
Restauratie  Sint Joriskerk

Op deze pagina zullen we U ook in de toekomst op de hoogte houden van de restauratiewerkzaamheden van Fase 2. Zie ook het fotoalbum hiernaast.

 

 

Kerstnachtdienst 24 december 2023

Op zondag 24 december hoopt de Hervormde Gemeente Westerlee-Heiligerlee de kerstnachtdienst te houden om 21:00 uur in de St. Joriskerk te Westerlee.  Iedereen is hier van harte welkom!

 

Kennismakingsavond 6 okt. 2023

Vrijdag 6 okt. J.l. werd een kennismakingsavond gehouden voor alle inwoners van Westerlee, maar vooral voor de nieuwe bewoners. In de afgelopen tijd zijn er heel wat woningen in Westerlee verkocht aan vooral jonge gezinnen.  Enkele bestuursleden vertelden over de kerk en de aanwezige interessante items als het orgel, de kansel, het beeld van Sint Joris en de draak en over fase 2 van de restauratie van de kerk.  Het bestuur mocht slechts 6 nieuwe bewoners begroeten, maar onder het genot van een kopje koffie/thee, een drankje en een hapje werd het toch heel gezellig. De gasten lieten blijken heel geïnteresseerd  in de geboden onderwerpen te zijn door gerichte vragen te stellen en door met de bestuursleden over allerlei zaken van gedachten te wisselen.