Terug naar Vereningen

Pure Energie start draagvlakonderzoek zonnepark Westerlee

Gepubliceerd op:
Pure Energie start draagvlakonderzoek zonnepark Westerlee

Inwoners echt betrekken
Voorzitter van Energie(k) Oldambt Ben Verwey: “Volgens mij zijn we er allemaal van doordrongen
dat er meer duurzame energie moet komen. Maar je moet niet zomaar wat neerzetten. Dat moet je
met elkaar bedenken. De omgeving moet er voordeel van hebben: landschappelijk, en ook in
financieel opzicht. Inwoners, in het bijzonder de mensen die dichtbij wonen, moeten nauw zijn
betrokken bij het uitwerken van dit soort plannen. Het draagvlakonderzoek biedt goede input voor
deze uitwerking door de werkgroep. Andere inwoners kunnen via de website en nieuwsbrief van het
zonnepark op de hoogte blijven. En ze mogen natuurlijk altijd bellen of mailen als ze vragen, ideeën
of opmerkingen hebben.”
Werkgroep met omwonenden
Op twee bijeenkomsten eerder dit jaar hebben zich al omwonenden opgegeven voor de werkgroep.
De werkgroep beslist zelf welke onderwerpen ze wil bespreken. Het kan bijvoorbeeld gaan over een
mooie landschappelijke inpassing, het verbeteren van de biodiversiteit, hoe de omgeving ook
financieel kan profiteren, maar ook over verkeerswerkzaamheden rond de bouw van het zonnepark.
Voor een aantal bijeenkomsten van de werkgroep, bijvoorbeeld over landschappelijke inpassing,
worden (lokale) experts uitgenodigd.
50% lokaal eigendom
Coöperatie Energie(k) Oldambt, voortgekomen uit de dorpsverenigingen in Oldambt, wil in dit park
50% lokaal eigendom realiseren. Dat wil zeggen dat de helft van het zonnepark in lokale handen
komt en dat inwoners kunnen investeren in het zonnepark. De coöperatie wil de inkomsten uit het
zonnepark, naast het rendement voor de lokale investeerders, inzetten voor andere lokale duurzame
projecten, zoals het isoleren van huizen. Ben Verwey: ”Wij willen dat het zonnepark lokaal echt wat
bijdraagt. Wij spelen daar een rol in door als lokale partner, die weet wat er speelt, nauw op te
trekken met Pure Energie én door 50% van de financiering te organiseren.”
Past binnen plannen gemeente Oldambt
Het beoogde zonnepark van 44 hectare past binnen de plannen van de gemeente Oldambt om
vanuit het Programma Zon en Wind 1.0 tot het jaar 2030 circa 100 hectare zonnepark te realiseren.
Conform de gedragscode Zon op Land van branchevereniging Holland Solar wordt minimaal 25
procent van de beschikbare oppervlakte niet bebouwd met zonnepanelen, maar wordt dit deel
gebruikt voor landschappelijke inpassing en ecologische verbeteringen. De verwachte productie van
het zonnepark is circa 60 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar.

Inwoners echt betrekken
Voorzitter van Energie(k) Oldambt Ben Verwey: “Volgens mij zijn we er allemaal van doordrongen dat er meer duurzame energie moet komen. Maar je moet niet zomaar wat neerzetten. Dat moet je met elkaar bedenken. De omgeving moet er voordeel van hebben: landschappelijk, en ook in financieel opzicht. Inwoners, in het bijzonder de mensen die dichtbij wonen, moeten nauw zijn betrokken bij het uitwerken van dit soort plannen. Het draagvlakonderzoek biedt goede input voor deze uitwerking door de werkgroep. Andere inwoners kunnen via de website en nieuwsbrief van het zonnepark op de hoogte blijven. En ze mogen natuurlijk altijd bellen of mailen als ze vragen, ideeën of opmerkingen hebben.”

Werkgroep met omwonenden
Op twee bijeenkomsten eerder dit jaar hebben zich al omwonenden opgegeven voor de werkgroep. De werkgroep beslist zelf welke onderwerpen ze wil bespreken. Het kan bijvoorbeeld gaan over een mooie landschappelijke inpassing, het verbeteren van de biodiversiteit, hoe de omgeving ook financieel kan profiteren, maar ook over verkeerswerkzaamheden rond de bouw van het zonnepark. Voor een aantal bijeenkomsten van de werkgroep, bijvoorbeeld over landschappelijke inpassing, worden (lokale) experts uitgenodigd.


50% lokaal eigendom
Coöperatie Energie(k) Oldambt, voortgekomen uit de dorpsverenigingen in Oldambt, wil in dit park 50% lokaal eigendom realiseren. Dat wil zeggen dat de helft van het zonnepark in lokale handen komt en dat inwoners kunnen investeren in het zonnepark. De coöperatie wil de inkomsten uit het zonnepark, naast het rendement voor de lokale investeerders, inzetten voor andere lokale duurzame projecten, zoals het isoleren van huizen. Ben Verwey: ”Wij willen dat het zonnepark lokaal echt wat bijdraagt. Wij spelen daar een rol in door als lokale partner, die weet wat er speelt, nauw op te trekken met Pure Energie én door 50% van de financiering te organiseren.”


Past binnen plannen gemeente Oldambt
Het beoogde zonnepark van 44 hectare past binnen de plannen van de gemeente Oldambt om vanuit het Programma Zon en Wind 1.0 tot het jaar 2030 circa 100 hectare zonnepark te realiseren. Conform de gedragscode Zon op Land van branchevereniging Holland Solar wordt minimaal 25 procent van de beschikbare oppervlakte niet bebouwd met zonnepanelen, maar wordt dit deel gebruikt voor landschappelijke inpassing en ecologische verbeteringen. De verwachte productie van het zonnepark is circa 60 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar.

STAP biedt hulp bij aanvragen Tijdelijk Noodfonds Energie

STAP biedt hulp bij aanvragen Tijdelijk Noodfonds Energie

Sinds begin februari kunnen huishoudens met een hoge energierekening terecht bij…

 
Gronings Vuur zoekt creatieve makers in het Oldambt!

Gronings Vuur zoekt creatieve makers in het Oldambt!

Ben je lid van de plaatselijke amateurtoneelvereniging? Kun je alle TikTok-dansj…