Terug naar Vereningen

Proefboringen op locatie Zonnepark Eekerpolder voor archeologisch onderzoek

Gepubliceerd op:
Proefboringen op locatie Zonnepark Eekerpolder voor archeologisch onderzoek

Wie onlangs met de trein tussen Scheemda en Zuidbroek is gereden heeft graafmachines aan het werk kunnen zien op het land. Op de locatie van het binnenkort te bouwen Zonnepark Eekerpolder vonden proefboringen plaats ten behoeve van archeologisch onderzoek.

Vanaf 2025 produceert het Zonnepark Eekerpolder naar verwachting 160 mega watt stroom per jaar. Verscholen tussen het spoor, het Winschoterdiep en de N33, aan weerszijden van de Eekerweg en slechts te bereiken via de Vogelzangsterweg of Kanaalweg in Scheemda. Met een oppervlak van in totaal 148 hectare wordt dit weliswaar het grootste zonnepark van Nederland, maar blijft het toch buiten het zicht. Het zonnepark komt te liggen in de gemeenten Midden-Groningen en Oldambt. In maart 2023 is de tweede bouwvergunning afgegeven, waarmee het project definitief van start gaat.

Proefboringen

Na het verlenen van een bouwvergunning is het gebruikelijk dat proefboringen plaatsvinden voor archeologisch onderzoek. Daarom waren er graafwerkzaamheden op het terrein te zien. Men brengt de bodem in kaart en controleert of er geen belangrijke archeologische vindplaatsen zijn die verstoort zouden kunnen worden. De palen voor de zonnepanelen worden de grond in geboord en mogen geen schade aanbrengen. Na de levensduur van het park van 30 jaar kunnen opnieuw proefboringen plaatsvinden om te onderzoeken of er veranderingen zijn.

Het Zonnepark

Zonnepark Eekerpolder is een samenwerking tussen Novar, ontwikkelaar van zonneparken en Coöperatie Eekerpolder. Beiden zijn, ieder voor de helft, eigenaar van het park. Coöperatie Eekerpolder is een lokaal initiatief van inwoners uit de gemeenten Midden-Groningen en Oldambt. De coöperatie zet zich in voor de landschappelijke inrichting en voor de besteding van de opbrengsten uit het zonnepark ten gunste van de omgeving.

Jaap Keuning, voorzitter Coöperatie Eekerpolder: “Met onze coöperatie willen we mee bepalen en meedelen als het gaat om de eigentijdse ontwikkeling op het gebied van energie en landschap.” Bij het project is er extra aandacht voor biodiversiteit. Circa veertig hectare van het totale oppervlak wordt ingericht met een natuurbestemming. Bart van der Horst, werkgroep landschappelijke inpassing: “Hier ligt voor mij de grote uitdaging: actief participeren in natuurontwikkeling naast productie van duurzame energie.”

Bouwwerkzaamheden

De laatste gewassen worden geoogst. Daarna wordt de grond voorbereid voor de bouwwerkzaamheden. Medio 2024 zullen de eerste contouren van het park zichtbaar worden. Vanaf 2025 is het zonnepark operationeel.

Stut en Steun heeft nu ook spreekuur in Westerlee

Stut en Steun heeft nu ook spreekuur in Westerlee

Wekelijks heeft onafhankelijk steunpunt bij mijnbouwschade Stut en Steun meerder…

 
Vrijwilligersavond SAWW

Vrijwilligersavond SAWW

Vrijdag 21 juni houden we onze vrijwilligersavond en maken wij ons programma bek…