Terug naar Vereningen

Ondanks toezegging komt Vijlbrief niet naar het Oldambt!

Gepubliceerd op:
Ondanks toezegging komt Vijlbrief niet naar het Oldambt!

[Persbericht Bewonersbelangen Lanengebied en Zuiderveen]

Wat wil namelijk het geval: Al jaren strijden wij voor veiligheid bij de mijnbouw naar zout in ‘onze’ ondergrond; Oost Groningen. Hierbij zien wij de gang van zaken rond het Groninger gasveld als ons voorland.
 
Wij worden echter niet gehoord. Niet door de mijnbouwer (Nobian), niet door de vergunning verstrekker (EZK) en niet door de toezichthouder (SodM).

De weerstand tegen deze mijnbouw en de gang van zaken is dermate groot, dat er een belangengroep is opgericht. Deze Stichting Bewonersbelangen Lanengebied en Zuiderveen Winschoten is in dit Nobian dossier actief onder de naam MijnenDijnBelang. De Stichting kent ruim driehonderd deelnemers en kan rekenen op de steun van een paar honderd sympathisanten.
 
Wij roepen al jaren dat er teveel bodemdaling wordt veroorzaakt en dat dit tot schade aan onze woningen leidt. Maar i.p.v. toe te zien en op te treden tegen overschrijdingen van de maximaal toegestane bodemdaling (zoals door ons geëist in een handhavingsverzoek aan SodM), worden deze (achteraf) gehonoreerd door EZK door in te stemmen met een wijziging op het winningsplan* waardoor er meer bodemdaling (20%) wordt toegestaan. Onze bezwaren hiertegen worden eenvoudigweg terzijde geschoven. Adviezen van buitenaf worden hierbij genegeerd waarbij resultaten van lopende onderzoeken niet worden afgewacht.
 
In de hoorzitting van EZK  jl. maart over onze bezwaren tegen de instemming met de aanpassing van het winningsplan, werd aangekondigd door de voorzitter van de commissie dat dhr. Vijlbrief (‘Minister’ van Mijnbouw) op korte termijn naar onze regio zou komen om met ons in gesprek te gaan. Na een schijnbeweging om een bliksembezoek van een half uurtje te brengen (en maar met twee of drie bewoners in gesprek wilde!) - die echter in dezelfde week al weer werd gecanceld - kregen we de afgelopen week te horen, dat hij definitief niet meer naar onze regio zou afreizen!
 
WEL vindt hij de tijd (zo werd tussen neus en lippen door gezegd) om een nieuwe actie van dezelfde mijnbouwer goed te keuren, namelijk de start van de ontwikkeling van een compleet ‘nieuw’ mijnbouwgebied in onze regio in de vorm van evaluatie- c.q. proefboring aan het Zuiderveen in Winschoten. Dat deze ‘Minister’ hierbij voorbij gaat aan de anders luidende adviezen van experts en het democratische bestel om zeep helpt door de Gemeente Oldambt buitenspel te zetten (Hij vindt namelijk een Verklaring Van Geen Bedenking niet nodig in deze procedure!) geeft ernstig te denken over de integriteit van deze ‘Minister’.

Stut en Steun heeft nu ook spreekuur in Westerlee

Stut en Steun heeft nu ook spreekuur in Westerlee

Wekelijks heeft onafhankelijk steunpunt bij mijnbouwschade Stut en Steun meerder…

 
Vrijwilligersavond SAWW

Vrijwilligersavond SAWW

Vrijdag 21 juni houden we onze vrijwilligersavond en maken wij ons programma bek…