Terug naar Vereningen

Oldambt Versterkt

Gepubliceerd op:
Oldambt Versterkt

Met deze nieuwsbrief brengen we u graag op de hoogte van relevante ontwikkelingen rond de gaswinning, schadeproblematiek, versterkingsopgave en de verschillende regelingen.

Blog door burgemeester Cora-Yfke Sikkema en wethouder Gert Engelkens

We kijken met tevredenheid terug op de goed bezochte informatieavond van 22 januari in buurthuis 't Trefpunt in Nieuwolda. Het was een waardevolle gelegenheid waarbij we, in een goede samenwerking met IMG en NCG, met inwoners hebben gesproken over de actuele stand van zaken met betrekking tot schadeafhandeling en versterking in onze gemeente.

Tijdens de avond hebben we belangrijke gebeurtenissen van het afgelopen jaar besproken, zoals de impact van de parlementaire enquête en het besluit om de gaswinning te stoppen. Het was ook een kans voor ons om te luisteren naar uw vragen, zorgen en frustraties, wat door ons enorm gewaardeerd wordt. Uw input geeft ons een helder beeld van wat voor u echt belangrijk is. Dit zorgde voor een kritische maar positieve sfeer. 

Helaas kon wethouder Gert Engelkens niet aanwezig zijn, daarom vertelde programmamanager Erwin Vening de welke rol de gemeente vervuld en hoe de gemeente haar inwoners helpt bij de aardbevingsproblematiek.

Dit gebeurt bijvoorbeeld met hulp van onafhankelijke inwonersondersteuners Bernadette Schuurman en Marco Kiel, waarmee u altijd contact kan nemen voor ondersteuning. 

Samen blijven we werken aan een zo soepel mogelijk herstelproces en we waarderen jullie, betrokkenheid en input enorm.

Met een vriendelijke groet, Cora-Yfke Sikkema en Gert Engelkens

 

Verder over de informatieavond

Met circa 130 bezoekers was het Trefpunt in Nieuwolda goed gevuld voor de informatieavond over het aardbevingsdossier. Tijdens de opening gaf burgemeester Cora-Yfke Sikkema een terugblik op het afgelopen jaar. Verder werd vanuit de gemeente een toelichting gegeven op een aantal ontwikkelingen.

Bob de Wildt, portfoliomanager bij NCG, gaf belangrijke informatie over de voortgang van de versterkingsopgave in Oldambt. Het gaat hierbij om iets meer dan 500 woningen. Inmiddels zijn bijna alle woningen beoordeeld, alleen nog niet iedereen heeft het rapport ontvangen. Het streven is om dit voor de zomer 2024 af te ronden. 

Siebe Keulen, directeur bij IMG, heeft waardevolle inzichten gedeeld over hun aanpak met betrekking tot de afhandeling van schade. Hij benadrukte hun streven om zaken milder, menselijker en makkelijker aan te pakken, met onder andere een nieuwe regeling om schade tot 60.000 euro binnen het effectgebied makkelijker te herstellen. IMG staat open voor vragen en is bereikbaar via de steunpunten in Nieuwolda of Winschoten.

In het tweede deel van de avond was er de gelegenheid om individueel in gesprek te gaan met mensen van de gemeente, IMG of NCG. Veel mensen maakten hiervan gebruik en deelden hun persoonlijke vragen, zorgen en ook frustraties. Anderen maakten gebruik van de gelegenheid om hun vraag achter te laten en daarover later contact te hebben.

Alles over de informatieavond leest u in het volledige verslag.

Reactie uitbreiding subsidie Verduurzaming en verbetering Groningen

Onlangs is de subsidie Verduurzaming en verbetering Groningen uitgebreid. Hier heeft de gemeente veel vragen over gekregen en dat is goed te begrijpen.

Het Rijk heeft deze subsidieregeling opengesteld. De uitbreiding van deze regeling met nieuwe postcodes is één van de maatregelen uit Nij Begun. Nij Begun is de kabinetsreactie van april 2023 op de uitkomst van de parlementaire enquête gaswinning.

Niet goed uitlegbaar
Het Rijk heeft toen nog één keer postcodes toegevoegd, ook een aantal in onze gemeente. Eigenaren van een pand in die postcodegebieden kunnen vanaf december deze subsidie van 10.000 euro aanvragen. Toen dit bekend werd, wisten we als gemeente meteen dat dit tot vragen zou leiden. 

Wij hadden en hebben ook vragen over waarom wel deze postcodes en andere niet en vinden de keuzes die door het Rijk hierin gemaakt zijn niet goed uitlegbaar. Al heel snel kregen we reacties van inwoners die dit ook benoemden.

Gedaan wat we konden
We hebben daarna meerdere keren onze zorgen laten merken bij het Rijk. En ook een aantal keren een dringend verzoek gedaan om postcodes toe te voegen. De uitbreiding van de postcodes zorgt namelijk voor een scheidslijn door Winschoten.

Het noordelijk en oostelijk deel hebben wel recht op de subsidie, het zuidelijk deel niet. Daarnaast vallen ook Beerta, Nieuw-Beerta en Drieborg, waar veel schades zijn, nog steeds buiten de subsidieregeling.

Staatssecretaris Vijlbrief heeft in een reactie aangegeven toch vast te houden aan de huidige afbakening en geen nieuwe postcodes meer toe te voegen. De onderbouwing van het Rijk hierbij is dat de uitbreiding van de postcodes is gebaseerd op een ondergrens van 40% erkende schades in een toe te voegen gebied. We hebben als gemeente gedaan wat we konden. Helaas heeft het niet tot het gewenste resultaat geleid.

Tot slot
Omdat de gemeente verder geen mogelijkheden heeft, houdt het voor ons op. Uiteraard staan inwoners vrij om hier zelf nog over in gesprek te gaan met de staatssecretaris en hem hier vragen over te stellen.

 

 

Oldambt Verwarmt helpt Westerlee tijdens Waarmteweek met energie besparen

Oldambt Verwarmt helpt Westerlee tijdens Waarmteweek met energie besparen

Van 15 tot en met 19 april kunt u hulp krijgen om energie te besparen. Het proje…

 
Bloemenactie SAWW

Bloemenactie SAWW

Ook dit jaar zijn er weer Geraniums en Hanging Baskets bij de SAWW te bestelle…