Terug naar Vereningen

Nieuwsbrief Oldambt versterkt #11

Gepubliceerd op:
Nieuwsbrief Oldambt versterkt #11

Met deze nieuwsbrief brengen we u graag op de hoogte van relevante ontwikkelingen rond de gaswinning, schadeproblematiek, versterkingsopgave en de verschillende regelingen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Blog door burgemeester Cora-Yfke Sikkema en wethouder Gert Engelkens
 • Video: Wat doen wij als gemeente voor u?
 • Kosteloze rechtsbijstand mijnbouwschade Groningen via Raad voor Rechtsbijstand
 • Roze boerderij uit Drieborg krijgt eindelijk subsidie
 • Gasbesluit moet duidelijker: Groningse overheden in beroep
 • Uit het nieuws:
  • Subsidie waardevermeerdering – SNN
  • Hogere vergoeding immateriële schade – IMG
  • Afhandeling schadevergoeding wordt versoepeld – IMG en Rijk
  • Arbitragezaak NAM – NCG en IMG
  • Vijlbrief neemt advies Verschillencommissie in ontvangst – NCG

Blog door burgemeester Cora-Yfke Sikkema en wethouder Gert Engelkens

Vanaf afgelopen 1 oktober wordt er in principe geen gas meer gewonnen uit het Groningenveld. Dit is toch een historisch besluit en positief nieuws. En dat is iets waar we als Groninger inwoners en bestuurders jarenlang voor gevochten hebben. Hoewel bij zeer strenge kou, het ministerie benoemd dan meerdere dagen -6,5 graden overdag of kouder, kunnen er locaties weer naar waakvlamniveau. Dus de vlag kan nog niet helemaal uit en we gaan als regio ook nog in beroep, maar we wilden er hier toch wel bij stil staan.

De vorige keer schreven we over het Kamerdebat over de parlementaire enquête en dat maatregelen verder uitgewerkt moeten worden. Wij noemden toen dat we na de zomer een inwonersavond wilden organiseren. De huidige stand van zaken is dat de uitwerking voor een aantal maatregelen loopt, maar dat er ook zaken concreter moeten worden uitgewerkt. Daarom is het nu nog te vroeg voor die inwonersavond. We komen hier op terug zodra er meer duidelijk is. Weet in ieder geval dat we hierin als gemeente een actieve rol willen spelen en voor uw belangen opkomen.Hieronder ziet u ook een video. Een video waarin wij iets vertellen over wat wij belangrijk vinden voor onze inwoners en wat wij voor u doen. Een belangrijk onderdeel daarin zijn onze inwonersondersteuners. Bernadette en Marco staan voor u klaar. Met een luisterend oor, door u te helpen bij het krijgen van antwoorden en door met u mee te denken. Bel of mail hen gerust! Dit kan via (0597) 48 20 00 of inwonersondersteuner@gemeente-oldambt.nl.

Video: Wat doen wij als gemeente voor u?


Kosteloze rechtsbijstand mijnbouwschade Groningen

Iedere eigenaar van een gebouw die gedupeerd is vanwege mijnbouwschade, kan via de Raad voor Rechtsbijstand de hulp inschakelen van een advocaat of mediator. Dat kan sinds 12 september 2023 via de website van de Raad voor Rechtsbijstand. De hulp van een advocaat of mediator is kosteloos, ongeacht hoogte van uw inkomen en vermogen.

Kosteloze rechtsbijstand

De regeling is er speciaal voor eigenaren van een gebouw die te maken hebben met schade als gevolg van gaswinning en gasopslag in Groningen en directe omgeving. Een advocaat en mediator is mogelijk bij zowel een verzoek tot schadevergoeding als bij een verzoek tot versterking van het gebouw. Ook de bijstand van een bouwkundig of financieel adviseur komt voor vergoeding in aanmerking.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie over deze voorziening is te vinden via www.rechtsbijstand.nl/mijnbouwschade. Ook kunt u zich via de website aanmelding voor kosteloze rechtsbijstand.

Roze boerderij uit Drieborg krijgt eindelijk subsidie

De eigenaren van de bekende monumentale boerderij in Drieborg krijgen na jaren protest eindelijk geld voor de restauratie van hun pand. De boerderij raakte afgelopen jaren ernstig beschadigd vanwege verzakkingen, maar ze kwamen tot nu toe niet in aanmerking voor een vergoeding, omdat de boerderij net buiten het officiële aardbevingsgebied ligt. In een wanhoopspoging schilderden ze hun pand vorig jaar knalroze. 

Als gemeente zetten we ons hiervoor in en burgemeester Cora-Yfke Sikkema heeft deze boerderij vorig jaar aangedragen bij het Interventieteam 'vastgelopen situaties'. Dit team biedt maatwerkoplossingen aan bewoners van het aardbevingsgebied in Groningen van wie het dossier is vastgelopen. Recent hebben we ons hard gemaakt voor deze kwestie en we zijn blij met de € 750.000 subsidie vanuit Den Haag. Een zet in de goede richting, want hiermee is de begroting zo goed als dekkend en kan hopelijk daadwerkelijk een start gemaakt worden met het herstel en de restauratie van de boerderij. 

 

 

Foto van www.veld-post.nl

 

 

 

 

 

 

 

Gasbesluit moet duidelijker: Groningse overheden in beroep

De gaswinning uit het Groningenveld is gestopt. Toch stellen de Groningse overheden dit jaar beroep in tegen het vaststellingsbesluit 2023-2024, omdat er onduidelijkheden en tegenstrijdigheden in zitten. In het besluit wordt bepaald wanneer het Groningenveld op waakvlamniveau gebracht moet worden, zodat eventuele calamiteiten in een koude periode kunnen worden opgevangen. De regio start een juridische procedure om alsnog duidelijkheid te krijgen.  

In het jaarlijks gasbesluit legt de staatssecretaris vast hoeveel gas er gewonnen moet worden uit het Groningenveld, op welke wijze en welke gevolgen dat heeft. Het gasbesluit is een opdracht aan NAM en NAM moet de opdracht precies uitvoeren.

Regels onduidelijk en tegenstrijdig

In het gasbesluit is bepaald dat er geen gas meer wordt gewonnen, maar dat het Groningenveld bij kou, als de temperatuur -6,5°C of kouder wordt, op waakvlamniveau gebracht moet worden. Een eventuele calamiteit in de koude periode kan dan worden opgevangen. De regels die de staatssecretaris hierbij stelt zijn onduidelijk en tegenstrijdig. Zo is onduidelijk of alle productieclusters of een deel daarvan gestart moeten worden bij een koude periode. Inwoners en zeker omwonenden van de clusters mogen duidelijkheid van de overheid verwachten. De regio heeft hierop ook aangedrongen in de zienswijze. Toch biedt het huidige vaststellingsbesluit die duidelijkheid niet en daarom stelt de regio beroep in.

Voor meer informatie gaat u naar de website van de gemeente Oldambt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsidie waardevermeerdering - SNN

De subsidie Waardevermeerdering bestaat sinds 2017 en is bedoeld als compensatie voor de (trage) afhandeling van aardbevingsschade als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld of de gasopslag Norg. Inwoners die voor minstens € 1.000 schade geleden hebben, kunnen een subsidiebedrag van maximaal € 4.000 aanvragen voor energiebesparende of -verduurzamingsmaatregelen zoals zonnepanelen, (vloer)isolatie of een warmtepomp.

Deze subsidie is verlengd tot 1 februari 2024 en er is € 41 miljoen vrijgemaakt voor inwoners die recht hebben op de subsidie. De subsidie stopt vanaf 1 februari 2024.

Drie wijzigingen in de subsidie Waardevermeerdering

Samen met de verlenging van de subsidie zijn drie wijzigingen aangekondigd. Dit zijn de drie wijzigingen die gelden vanaf 9 oktober 2023:

 • De adressen die vallen onder het ‘proef buitengebied’ van de NAM zijn toegevoegd. Mensen uit dit gebied kunnen nu ook de subsidie Waardvermeerdering aanvragen wanneer zij niet eerder van een gelijksoortige regeling van de NAM gebruik hebben gemaakt.
 • Huurders in de gebieden waar de subsidie Waardevermeerdering van toepassing is, kunnen nu ook een aanvraag indienen. 
 • Het wordt in meer situaties mogelijk voor de aanvrager om een eenmalige verlenging van de uitvoeringstermijn van de verduurzamingsmaatregelen aan te vragen.

Meer informatie leest op de website van SSN.

Hogere vergoeding immateriële schade – IMG

Vanaf 3 oktober start het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) met het uitkeren van (hogere) vergoedingen naar aanleiding van de eerder aangekondigde verruiming van de regeling voor immateriële schade. Naar schatting komen van de ongeveer 70.000 aanvragers 36.000 aanvragers met terugwerkende kracht automatisch alsnog in aanmerking voor een (hogere) vergoeding. Daarnaast is het vanaf 23 oktober mogelijk om een aanvraag te doen voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. 

Invoering met terugwerkende kracht

De aanpassingen aan de regeling worden met terugwerkende kracht ingevoerd. Daarom heeft het IMG de afgelopen periode bekeken of de mensen die sinds de openstelling van de regeling een aanvraag hebben gedaan (ongeveer 70.000 aanvragen) door de verruimingsmaatregelen in aanmerking komen voor een (hogere) vergoeding. De meeste aanvragers die recht hebben op een (aanvullende) vergoeding, ontvangen daarover in de periode van 3 tot en met 20 oktober automatisch bericht.

In sommige gevallen vergt het iets meer tijd van het IMG om de beoordeling te doen. Dit gaat vooral om dossiers met meer complexiteit in de data, zoals een aantal oudere bezwaar- en herzieningsdossiers en dubbel binnengekomen aanvragen. Deze dossiers zullen zij in een tweede ronde behandelen. Eind november verwachten ze alle aanvragers die, op basis van de nu bij henbekende gegevens, recht hebben op een (aanvullende) vergoeding te hebben geïnformeerd.

Meer informatie leest u op de website van het IMG.

Afhandeling aardbevingsschade wordt versoepeld – IMG en Rijk

De afhandeling van aardbevingsschades wordt aangepast. Het uitgangspunt bij de nieuwe wijze van schadeafhandeling wordt daadwerkelijk herstel. Bewoners met schade aan hun woning krijgen de mogelijkheid om alle schades die mijnbouwschade kunnen zijn, zoals scheuren in muren, in één keer te laten herstellen.

Daadwerkelijk herstel

Bewoners kunnen schade tot €60.000 per adres laten herstellen, dit zonder toetsing of gaswinning deze schade heeft veroorzaakt. Hiervoor kunnen ze gebruik maken van een eigen aannemer (en de factuur naar de IMG laten opsturen) of van een aannemer die door de IMG wordt ingehuurd. In dat laatste geval worden bewoners geheel ontzorgd.

Vaste eenmalige vergoeding

Sinds november 2021 kunnen bewoners met schade kiezen voor een vaste eenmalige schadevergoeding (VES). Tot op heden ging dit om een bedrag van €5.000. Dit bedrag wordt verhoogd zodat deze VES voor meer mensen aantrekkelijk wordt. Het IMG zal de VES daarom verdubbelen naar €10.000. Dit geldt voor het hele gebied waar het IMG schade afhandelt.

Meer informatie leest u op de website van het IMG en die van de Rijksoverheid.  

Arbitragezaak NAM – NCG en IMG

De NAM is een arbitragezaak tegen de overheid gestart over de hoogte van de kosten die zij moeten betalen. Dat is een soort rechtszaak waarbij geen rechters maar arbiters uitspraak doen. De arbiters hebben gezegd dat de overheid de gegevens van een aantal dossiers aan de NAM moet geven. Dat moet om de NAM beter inzicht te geven in de kosten. De eigenaren van deze adressen zijn hier per brief over geïnformeerd.

Geen persoonlijke informatie gedeeld

De gedeelde gegevens worden niet openbaar gemaakt. Alleen de betrokken partijen kunnen de gegevens zien. Dat zijn de overheid, de NAM, de arbiters en advocaten. Ook is alle persoonlijke informatie weggehaald. De arbitragezaak tussen de NAM en de overheid heeft geen gevolgen voor eigenaren van gebouwen. De NAM mag zich op geen enkele manier bemoeien met de versterking van woningen en gebouwen.

Meer informatie leest op de website van de NCG en ook  IMG heeft daarover meer informatie

Vijlbrief neemt advies Verschillencommissie in ontvangst – NCG

Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) heeft vandaag het advies ‘Veilig, schadevrij en verduurzaamd’ van de Verschillencommissie onder leiding van Pieter van Geel in ontvangst genomen. Van Geel deed onderzoek naar de verschillen die zijn ontstaan bij de afhandeling van schade en de versterking van woningen in het aardbevingsgebied.

De staatssecretaris noemde de onuitlegbare verschillen in de afhandeling van schade of versterking al vaker een van de meest lastige problemen waar hij tijdens zijn bezoeken aan Groningen veelvuldig mensen over spreekt. De commissie herkent dit beeld en oordeelde dat er geen simpele oplossingen zijn voor dit vraagstuk.

Meer informatie leest u op de website van de NCG

Gemeente Oldambt 

Johan Modastraat 6
9671 CD Winschoten
 

Contact

(0597) 48 20 00
info@gemeente-oldambt.nl

Oplossing Kinderpagina, kleurplaat en vertaling kerstverhaal

Oplossing Kinderpagina, kleurplaat en vertaling kerstverhaal

Westerlink nummer 27 is uit! Hieronder vind je de oplossingen van de puzzels op …

 
De nieuwe Westerlink is uit! Binnenkort in uw brievenbus.

De nieuwe Westerlink is uit! Binnenkort in uw brievenbus.

Westerlink nummer 27 is uit en zal binnenkort bij iedereen in Westerlee worden b…