Terug naar Vereningen

Nieuwsbrief NPG Oldambt

Gepubliceerd op:
Nieuwsbrief NPG Oldambt

In Oldambt willen we de welvaart en het imago van ons gebied verbeteren met Nationaal Programma Groningen. Daarbij zetten we in op het versterken van de kracht en de kwaliteit van het gebied én de kracht van de mensen die hier wonen en werken. We willen samen met inwoners, ondernemers en organisaties werken aan de toekomst van de gemeente. Dat doen we op basis van het lokaal programma. Hier staan vier thema's centraal, namelijk jeugd, dorpen en wijken, ondernemers én toerisme en erfgoed. Onder deze thema's werken we aan verschillende projecten. 
 In deze nieuwsbrief lichten we weer een aantal van deze projecten uit. Zo leest u meer over Generatierijkdom, de Graanrepubliek en de Verrijkte Schooldag. Verder attenderen we u op de Fondsendag die op donderdag 9 februari wordt georganiseerd.

Fondsendag

Heeft u een idee dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen en bent u op zoek naar advies of financiering? Er bestaan twee subsidieregelingen waarvoor bewoners bij het Nationaal Programma Groningen terecht kunnen, namelijk het Impulsloket en het Loket Leefbaarheid. Komt uw idee echter niet in aanmerking voor één van deze regelingen? Dan kijken medewerkers van het NPG graag met u mee naar een andere oplossing. Het NPG organiseert daarom in samenwerking met Ideeënbank Groningen jaarlijks twee Fondsendagen om bewoners verder op weg te helpen met hun idee of project.
De eerstkomende Fondsendag is op donderdag 9 februari van 17.00 tot 21.00 uur in CMO STAMM, Laan Corpus Den Hoorn 100 in Groningen.

NPG-project Generatierijkdom

Generatierijkdom kan dit jaar van start gaan. Met dit project streven we naar gelijke kansen in het onderwijs, een kansrijker toekomstperspectief, het doorbreken van het taboe op armoede en schulden en financieel en zelfredzame inwoners.

Generatiearmoede in Oldambt
De armoede en schuldenproblematiek in Oldambt is hoog. Eén op de tien kinderen groeit op in een gezin met een inkomen onder de lage inkomensgrens. In Oldambt zijn er helaas meer kinderen die opgroeien in armoede dan het landelijk gemiddelde. Opgroeien in armoede kent ongewenste effecten. Daar waar veel armoede is, zijn er ook meer kinderen in de jeugdzorg. Daarnaast staat de bestaanszekerheid momenteel onder extreme druk. Inwoners die het financieel al moeilijk hadden, krijgen het steeds moeilijker.
 
Kansen voor Kinderen
Gert Engelkens, wethouder armoedebeleid en schuldhulpverlening, is daarom blij dat Generatierijkdom kan starten. "Het project bestaat uit twee onderdelen: Kansen voor Kinderen en inzetten op preventie. Met Kansen voor Kinderen willen we armoede in 50 Oldambtster gezinnen structureel terugdringen. Daar gaan we ons voor inzetten met intensieve ondersteuning door een toukomstbuddy, een toekomstplan, een doorbraakbudget en maatwerkoplossingen", aldus de wethouder.

Inzetten op preventie
Daarnaast zet Oldambt met Generatierijkdom in op preventie. Engelkens: "Samen met het onderwijs willen we aan de slag om armoede en schulden vroeg te signaleren en het bespreekbaar te maken. Een gemiddelde inwoner zoekt pas hulp als de schulden zijn opgelopen tot zo'n € 40.000,-. En dat is jammer, want we hadden deze inwoners eerder kunnen helpen. Daarom willen we ook ondersteuning voor ouders, leerlingen en docenten bieden op scholen. Zo zijn we daar ook zichtbaar en is het makkelijker om de stap te zetten."

Een groot project
Generatierijkdom kan dit jaar starten dankzij subsidies uit het Nationaal Programma Groningen, het Nationaal Programma Onderwijs en de Regiodeal. Jurrie Nieboer, wethouder jeugdbeleid: "Door het koppelen van deze subsidies kunnen we het project zo groot opzetten. En dat is mooi, want zo kunnen we zowel in het onderwijs als met het armoede/schuldenbeleid én met de jeugd goede stappen zetten."

Project Tijd voor Toekomst - een Verrijkte Schooldag 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wijst de zes Oost-Groningse gemeenten aan als één van de voorlopers voor de regeling School en Omgeving (verrijkte schooldag). Dit betekent dat we de komende drie jaar financiering ontvangen van het Rijk om Tijd Voor Toekomst - een Verrijkte Schooldag op de scholen in Oost-Groningen voort te zetten en door te ontwikkelen!

Een prachtige erkenning
Het betekent ook dat de ontwikkelingen in Oost-Groningen door Den Haag op de voet worden gevolgd, omdat de ervaringen van de voorlopers worden meegenomen bij de toekomstige ontwikkeling van de landelijke Rijke Schooldag. Een prachtige erkenning voor de intensieve samenwerking die in Oost-Groningen ontstond door het sluiten van de Regiodeal Oost-Groningen. Dankzij deze samenwerking is Tijd voor Toekomst - een Verrijkte Schooldag, een project dat een aantal jaren geleden startte vanuit de gemeente Oldambt en verder uitgerold in de gemeenten Veendam, Pekela, Westerwolde, Stadskanaal en Midden-Groningen, ontstaan. Samen met de provincie Groningen, onze onderwijspartners (o.a. VCO, Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen, Hanzehogeschool Groningen en de basisscholen in Oost-Groningen) en maatschappelijke organisaties (o.a. Stichting Ultiem, Kwartier Zorg en Welzijn, Stichting Welzijn Oldambt, Stichting Welstad en RENN4) is het aanbod uitgebreid en aangepast op de vraag.   

Over het project
Tijd voor Toekomst investeert in de jeugd, zodat kinderen dezelfde kansen krijgen, welke achtergrond ze ook hebben en waar ze ook wonen. Dat ze hun talenten kunnen ontwikkelen, zich kunnen ontplooien en hun dromen uit kunnen laten komen. Op iedere deelnemende school wordt met kinderen, ouders en andere betrokkenen bepaalt welk aanbod aan sport, muziek, theater en kooklessen het beste past. Dit schooljaar wordt het aanbod verder ontwikkeld en uitgebreid, met o.a. een beroepencarrousel, weerbaarheidstrainingen en het geven van trainingen aan de deelnemende vrijwilligers. Voor het schooljaar 2022 – 2023 ontvangt de regio Oost-Groningen als voorloper een subsidiebedrag van bijna  € 600.000,-.

De Graanrepubliek opent deuren 

De Graanrepubliek produceert ambachtelijk voedsel van Gronings graan. Dat gebeurt in de Oude Remise, een voormalige stoomlocomotievenloods in Bad Nieuweschans. Op deze plek wordt onder andere brood, muesli, pasta, bier en jenever gemaakt. Met een bijdrage vanuit het Nationaal Programma Groningen helpen we de vereniging achter het project om het pand geschikt te maken voor de vestiging van nieuwe bedrijven en een ervaringscentrum in te richten voor bezoekers en toeristen. In dit ervaringscentrum kunnen bezoekers kennis maken met ambachtelijke productieprocessen en producten komen proeven. Ook wordt het verhaal van de Graanrepubliek verteld in beeld en geluid. En leuk nieuws, je kan alvast een kijkje komen nemen. Deze maand is De Graanrepubliek iedere zaterdag namelijk geopend om proef te draaien. De officiële opening is op 1 maart 2023. 

Nieuwbrief 12 Zonnepark Westerlee

Nieuwbrief 12 Zonnepark Westerlee

Pure Energie heeft een idee voor een zonnepark in Westerlee tussen de D.H. Vinke…

 
Zo stemde Westerlee!

Zo stemde Westerlee!

Ook in Westerlee kreeg tijdens de 2e kamerverkiezingen de PVV de meeste stemmen,…