Terug naar Vereningen

Inloopbijeenkomst ministerie EZK over zoutwinning Nobian

Gepubliceerd op:
Inloopbijeenkomst ministerie EZK over zoutwinning Nobian

Het ministerie van EZK organiseert op dinsdag 11 juni een inloopbijeenkomst in Cultuurhuis De Klinker te Winschoten. Deze bijeenkomst gaat over het ontwerpbesluit op de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de evaluatieboring. Tijdens deze inloopbijeenkomst kunnen bewoners ter plekke een zienswijze indienen. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en Nobian zullen ook bij deze inloopbijeenkomst aanwezig zijn om uitleg te geven. 

Meer informatie over de inloopbijeenkomst is hier terug te vinden: mijnbouwvergunningen.nl/events.

Belanghebbenden kunnen tot zes weken na publicatie van de omgevingsvergunning een zienswijze indienen. Voor meer informatie over de publicatie van de omgevingsvergunning verwijzen wij naar de website mijnbouwvergunningen.nl/zuiderveen.

Omgeving

Wij begrijpen dat de activiteiten in relatie tot de evaluatieboring mogelijk impact kunnen hebben op de omgeving en op u als bewoner. Nobian zet zich er actief voor in om hinder van de evaluatieboring zoveel mogelijk te beperken. Direct omwonenden zullen we hierover tijdig informeren. 

Stut en Steun heeft nu ook spreekuur in Westerlee

Stut en Steun heeft nu ook spreekuur in Westerlee

Wekelijks heeft onafhankelijk steunpunt bij mijnbouwschade Stut en Steun meerder…

 
Vrijwilligersavond SAWW

Vrijwilligersavond SAWW

Vrijdag 21 juni houden we onze vrijwilligersavond en maken wij ons programma bek…