Terug naar Gymnastiekvereniging NGVW

Gymlessen en de Covid-19

Gepubliceerd op:
Gymlessen en de Covid-19

Hallo gymleden en geinteresseerden,

Gezien de situatie rondom het Corona-virus zijn alle gymlessen helaas komen te vervallen. Nu de scholen weer voorzichtig zijn gestart, krijgen wij regelmatig de vraag of ook de gymlessen weer worden hervat. 
Er dient een keuze gemaakt te worden die enerzijds past bij de wens om weer te starten, maar anderzijds aansluit op de maatregelen rondom het virus. Het organiseren van een herstart van het seizoen bijkt dermate lastig dat we er vooralsnog voor kiezen om te wachten tot we meer ruimte tot 'bewegingsvrijheid' krijgen vanuit ons kabinet. 

De lessen worden nu dus nog niet opgestart. 

We houden jullie op de hoogte!


Vriendelijke groeten,

het bestuur van de NGVW