Terug naar Groengroep de Garst

Seizoensverslag 2019-2020 Groengroep De Garst

Gepubliceerd op:
Seizoensverslag  2019-2020 Groengroep De Garst

De vrijwilligers (op dit moment 11 man sterk) van de groengroep hebben het afgelopen seizoen weer onderhoud gepleegd in het bosgebied de Garst. In samenwerking met Staatsbosbeheer regio Duurswold en Oldambt werden een aantal werkzaamheden afgesproken.
Essentaksterfte.
Zoals jullie weten is er nog altijd sprake van de z.g. Essentaksterfte. Dit is een virusziekte aan de essen. Als een boom daarvan last heeft gaan de takken dood en vallen af. Zelfs een hele boom kan zo worden aangetast dat deze omvalt. Het is te begrijpen dat dit een groot risico met zich meebrengt. Vanwege dit risico voor mens en dier die het gebied bezoeken worden aangetaste bomen uit voorzorg geveld en opgeruimd. Dit heeft het afgelopen seizoen veel tijd en energie gekost. In het nieuwe seizoen gaan we met dit werk door.
Aandacht voor de houtwallen en singels.
Het onderhoud aan de houtwallen en de singels hebben ook de aandacht gehad. Zo werden uit de houtwal voor het Landgoed Westerlee enkele bomen verwijderd. De houtwallen zijn van oorsprong bebost met eikenbomen. Door nu andere bomen dan de eiken daar tussen weg te halen krijgen de eiken weer meer licht en lucht om te groeien en in stand te blijven. Ook krijgt de bodem dan meer licht waardoor er weer andere planten kunnen gaan groeien. In het nieuwe seizoen gaan we hiermee verder. De boomsingels (dit zijn de bomen die dwars op de houtwallen staan) worden dan ook onder handen genomen. Deze worden gedund en het struikgewas wordt weer gekortwiekt. Tevens is in dit gebied nog veel oud prikkeldraad aanwezig wat opgeruimd moet worden.
Onderhoud beleefroute Slag bij Heiligerlee.
De beleefroute bestaat nu bijna 5 jaar. Zo nu en dan moet er onderhoud worden gepleegd. De groengroep doet daarin mee door kleine reparaties te verzorgen. De wilgen aan het begin van de route voor het landgoed Westerlee zijn dit seizoen weer geknot, De vrijgekomen takken zijn gebruikt voor het aanvullen van de takkenril aan weerskanten van de “sluiproute” bij de ingang. In februari hebben we samen met de groengroep Heiligerlee de bosrand vanaf de 1e Garstelaan achter de Hoofdweg opgeschoond. De vrijgekomen takken zijn gebruikt voor het herstel van de takkenril bij de “sluiproute” in dat gedeelte van het bos. Ook mensen van staatsbosbeheer waren hierbij behulpzaam. Deze samenwerking is als zeer positief gewaardeerd. Het gemeentebestuur Oldambt en de Vereniging Dorpsbelangen Westerlee waren hiervoor ook uitgenodigd. Helaas kon het gemeentebestuur aan de uitnodiging geen gevolg geven. Als positief punt hebben de groengroepen uitgesproken in voorkomende gevallen elkaar te helpen.
Niet doorgaan van het slepen van bomen.
Tot onze spijt kon het slepen van bomen door paarden geen doorgang vinden, De tijd om dit goed te organiseren was te kort. Met name betrof dit het afdekken van de risico’s die zo’n evenement met zich meebrengt. Voor ons was dit ook een evenement waarmee we nog geen ervaring hadden. Hierdoor verliep de communicatie niet altijd zoals het zou moeten. De groep biedt de betrokkenen daarvoor dan ook zijn excuses aan. We zullen ons beraden of er in de toekomst wellicht een dergelijk evenement hoe en kan worden georganiseerd.
Oproep om meer vrijwilligers.
Wij zijn als groep nu ruim 10 jaar bezig. Nog steeds moet er veel worden gedaan. De gemiddelde leeftijd van de huidige leden van de groep loopt op. Daarom willen we graag nogmaals weer een oproep doen aan onze dorpsgenoten (m/v) om zo mogelijk ook bij ons aan te sluiten. Voor inlichtingen kun je terecht bij Gerard Demandt of Bé Mooibroek of één van de andere leden. Met name jongeren willen we hierbij aanspreken om zo de continuïteit van het onderhoud in “ons” bos in stand te houden. Daarmee een bijdrage leverend aan de leefbaarheid van ons mooie dorp.

Werkzaamheden Groengroep in 2023

Werkzaamheden Groengroep in 2023

De werkzaamheden in het bosgebied de Garst zijn weer opgestart