Terug naar Vereningen

Gemeente vraagt uw mening over ‘mobiliteit’ in Oldambt

Gepubliceerd op:
Gemeente vraagt uw mening over ‘mobiliteit’ in Oldambt

De gemeente Oldambt werkt aan een nieuw mobiliteitsplan. Dit plan heeft alles te maken met mobiliteit/verkeer: wegen voor auto’s, fietspaden, aantal parkeerplaatsen, kwaliteit en veiligheid van wegen, bereikbaarheid en dergelijke. 

Aanpassingen in de infrastructuur kosten veel geld. Een nieuw fietspad of bijvoorbeeld een kruising  legt de gemeente bovendien voor een langere periode aan. 

Voordat de gemeente nieuwe plannen maakt en uitvoert, wil zij graag informatie ophalen. Wat gaat nu goed, wat kan (veel) beter, wat zijn eventuele wensen? Hoe zit het met parkeren? Laten zoals het is, of is toch ruimte voor verbetering? 

De gemeente vraagt om informatie bij drie groepen gebruikers: 

  1. Inwoners 
  2. Ondernemers
  3. Belangenorganisaties (bv de Fietsersbond) 

De enquête bevat behalve een aantal vaste vragen (met een score van 0 tot 10) ook ruimte voor suggesties en ideeën. Hiermee verwacht de gemeente een beter beeld te krijgen van eventuele knelpunten in het verkeersnetwerk. En mogelijke oplossingen. 

De vragenlijst bestaat uit twee onderdelen. Eén deel richt zich op Oldambt als geheel, dus ook de buitengebieden. Het andere deel richt zich specifiek op het centrum van Winschoten. 

Hoe hoger de respons, des te completer het beeld van wensen en ideeën van onze inwoners en gebruikers van het verkeersnetwerk. 

Invullen duurt ongeveer tien minuten. Veel dank vast voor het invullen.

  1. ‘enquête inwoners’
  2. ‘enquête ondernemers’
  3. ‘enquête belangenorganisaties’

Motortoertocht SAWW

Motortoertocht SAWW

Zaterdag 13 juli organiseert de SAWW weer een motortoertocht. Aanvang om 13.00 u…

 
Zeskamp in Westerlee

Zeskamp in Westerlee

@JeugdwerkHW organiseert op zaterdag 6 juli van 14.30 tot 19.30 uur een zeskamp …