Terug naar Gemeente Oldambt

Gemeenten dienen zienswijze in: nieuwe regels nodig om inwoners beter te beschermen tegen overlast windturbines

Gepubliceerd op:
Gemeenten dienen zienswijze in: nieuwe regels nodig om inwoners beter te beschermen tegen overlast windturbines

De gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Midden-Groningen, Veendam en Oldambt vinden dat er meer onderzoek nodig is voor het opstellen van nieuwe regels om inwoners beter te beschermen tegen de overlast van windturbines. Daarom dienen de gemeenten een zienswijze in op de “Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de planMER windturbinebepalingen leefomgeving”.

Er zijn nieuwe regels nodig, omdat de Raad van State op 30 juni 2021 een uitspraak heeft gedaan die bepaalt dat de huidige regels op het gebied van slagschaduw, schittering, geluid en veiligheid voor windparken in Nederland niet langer gelden. Om nieuwe regels vast te stellen waaraan windparken moeten voldoen, moet de Rijksoverheid eerst een milieueffectrapport maken.

Meer onderzoek nodig

De gemeenten vinden dat er meer onderzoek nodig is om te komen tot regels die inwoners beter beschermen tegen overlast van windturbines. Die regels moeten ook beter te handhaven zijn. De gemeenten hebben de zienswijze opgesteld op basis van een advies van de Omgevingsdienst Groningen en de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe. Bij het opstellen van dit advies is gebruik gemaakt van de ervaringen met windparken in de regio.

Vervolg 

De gemeenten houden het vervolg nauwlettend in de gaten en houden inwoners hiervan op de hoogte.

STILO Oldambt van start!

STILO Oldambt van start!

Inwoners van Oldambt met een initiatief dat bijdraagt aan een betere leefomgevin…

 
Wat vind jij van zonneparken en kleine windmolens?

Wat vind jij van zonneparken en kleine windmolens?

Ga je liever voor zonne-energie? En dan een groot park of juist meer verspreid? …