Terug naar Vereningen

Gemeente Oldambt gaat drastisch bezuinigen op o.a. groenonderhoud

Gepubliceerd op:
Gemeente Oldambt gaat drastisch bezuinigen op o.a. groenonderhoud

Door oplopende kosten bij de gemeente Oldambt wordt naarstig gezocht naar mogelijkheden om te bezuinigen. Eén van de voorstellen die nu op tafel ligt is het bezuinigen op groenonderhoud. Op 29 juni as worden de bezuinigingsopties in de raadsvergadering besproken.

Onderstaand de voorgestelde bezuinigingen, die dus ook voor Westerlee gelden,zoals ze in de kadernota van de gemeente staan weergegeven. Het wordt er dus niet beter op als de gemeenteraad akkoord geeft op deze voorstellen.

Onkruidbeheersing op verharding gaan we minder frequent doen. dat betekend dat er meer onkruid in de goten blijft staan. 
Er is geen budget meer beschikbaar voor plantmateriaal en bomen. Dat betekend dat we dode planten en bomen niet kunnen vervangen. Als een plant vak niet meer te onderhouden is, zijn we genoodzaakt deze om te vormen tot bijvoorbeeld gras. 
We hebben minder geld om mensen van Afeer in te huren. Hierdoor kunnen we niet meer het onderhoud doen wat nodig is om niveau C te halen. In de kadernota staat dan ook dat we genoodzaakt zijn om af te zakken naar een D niveau. Behalve het rosarium gaan we het groen in de wijken onderhouden op D niveau. 
Daarnaast horen bij kwaliteitsniveau D en de bezuiniging op groen ook nog de volgende handelingen:
-       parken en stranden worden niet meer onderhouden
-       bermonderhoud naar 1x per jaar
-       speeltoestellen in woonwijken worden niet meer vervangen maar verwijderd

Meer informatie over de aanleiding voor deze bezuinigingsronde en de kadernota zijn te vinden op de site van de gemeente:

https://www.gemeente-oldambt.nl/in-oldambt/news/opnieuw-financi-le-tegenvallers-voor-oldambt

Tot 30 november aanmeldmogelijkheid GlasDraad

Tot 30 november aanmeldmogelijkheid GlasDraad

Mensen die een aanbieding van GlasDraad hebben ontvangen voor de aanleg van glas…

 
Gemeente Oldambt aan de slag met eerste verbeterpunten

Gemeente Oldambt aan de slag met eerste verbeterpunten

De gemeente Oldambt is momenteel aan de slag met de eerste verbeterpunten die ui…