Terug naar Vereningen

Boek over kolken en hun verhalen

Gepubliceerd op:
Boek over kolken en hun verhalen

Op 14 december verschijnt het boek ‘Het verhaal van de Kolken in het Dollardgebied’. Een boeiende reis door de tijd in ons gebied vanaf de 16de eeuw. Kolken zijn ooit ontstaan uit dijkdoorbraken tijdens hevige stormvloeden. De dijk werd vervolgens hersteld door om de kolk heen een nooddijk aan te leggen, waardoor de kolk binnendijks kwam te liggen. Het boek gaat over de rijke geschiedenis van dijken en kolken en staat ook stil bij het natuurleven. Van de ruim negentig kolken die er ooit zijn geweest zijn de meeste gedempt of dichtgegroeid; ruim dertig zijn als kolk nog terug te vinden. 

De werkgroep Oldambt van IVN Westerwolde-Oldambt startte het project om de geheimen van de kolken boven water te halen. Een kaart uit 1960 van De Smet met daarop aangegeven de negentig kolken was het uitgangspunt. De zoektocht leidde naar de ontdekking van veel verhalen. Vergeten als de kolken waren, heeft IVN samen met KNNV (Veldbiologie) en de Club Oldambtster Groen mysteries ontrafeld en de geschiedenis en de natuur van de kolken, en daarmee de geschiedenis van ons polderlandschap, tot leven gebracht.

Na het lezen van dit boek zijn kolken nooit meer zomaar een watertje in agrarisch

land, maar belangrijke natuurlandschappen die de moeite van het behouden en beleven waard zijn.

Het boek wordt uitgegeven door uitgeverij Van Gorcum en kost € 25,- en is te bestellen bij de boekhandel.

De schrijvers van het boek zijn Hendrik van der Ham, Aart Jan Langbroek en Gerrit Smit, allen inwoners van de gemeente Oldambt.

Optreden The White Duckband geannuleerd!

Optreden The White Duckband geannuleerd!

Het geplande optreden van The White Duckband op zaterdag 10 februari as in dorps…

 
Zonnepark Westerlee: nieuwsbrief 13

Zonnepark Westerlee: nieuwsbrief 13

Pure Energie heeft een idee voor een zonnepark in Westerlee tussen de D.H. Vinke…