Terug naar Vereningen

20% méér bodemdaling door zoutwinning!

Gepubliceerd op:
20% méér bodemdaling door zoutwinning!

Ja, dat leest u goed 20% !!!! Daar hoorde u Nobian niet over op de informatie rondes die ze de afgelopen jaren organiseerden. Maar ze wisten ervan ……

Ook in de reguliere gesprekken tussen Stichting, Gemeente en Nobian werden de gegevens van metingen - verricht tussen oktober 2020 en januari 2021 - over de bodemdaling niet eerlijk gedeeld. De antwoorden op onze vragen werden telkenmale op de lange baan geschoven. Maar ‘Het lijkt allemaal goed. Geen bijzonderheden’, aldus Marinus den Hartog, de hiervoor verantwoordelijke geoloog van Nobian. Sterker nog - en nu verdacht - Marinus schoof op enig moment niet meer aan bij de gesprekken!

Als een duveltje uit een doosje kwam op 20 december j.l. het bericht in de Staatscourant, dat het Ministerie van EZK had ingestemd met een actualisatie van het Winningsplan ‘Heiligerlee’ voor zoutwinning. Deze actualisatie was noodzakelijk aangezien Nobian de in het oude winningsplan toegestane bodemdaling overschrijdt!

Uit de onderliggende stukken blijkt, dat vrijwel alle instanties (SodM, Provincie, TCBB, TNO en Waterschap) instemmen. Alleen de Gemeente Winschoten stelde zich kritisch op, terwijl TNO nog de opmerking maakte dat de gebruikte meetmodellen niet deugden!

U leest het goed: Nobian wil dat de bodemdalingscijfers van het huidige winningsplan, geldend tot 2025, worden aangepast!  AANPASSEN!!  Gaan alarmbellen rinkelen? Hoezo? Waarom? Nou, heel simpel: Nobian situeerde de cavernes te dicht bij elkaar en de diameters ervan overschrijden het toegestane maximum. Daardoor daalt de bodem méér dan toegestaan:  20% méér dus.                                                                                                                                                     

In onze ogen: ogenblikkelijk stoppen met winnen in die gatenkaas!

De instemming van het Ministerie voelt als een dolksteek in de rug voor ons als bewoners en andere betrokkenen in het Lanengebied, Heiligerlee en Westerlee. Niemand repte met een woord hierover! Wij zijn het er niet mee eens!

Nobian viel al niet te vertrouwen; diende het aanpassingsverzoek al op 13-04-2023 in. En onze overheid dus ook niet. Het is vuil spel om zo’n bericht vlak voor de feestdagen en kerstvakantie te publiceren. Zes weken hebben wij tijd om te reageren: nog t/m 31 januari!

Dus reageer. Maak bezwaar. Gebruik het voorbeeld hoe je dat kan doen. Spreek de Stichting aan als je vragen hebt. Help je buur.                                    Maar reageer!!! – per individu een bezwaar. Hoe meer bezwaren hoe beter.Optreden The White Duckband geannuleerd!

Optreden The White Duckband geannuleerd!

Het geplande optreden van The White Duckband op zaterdag 10 februari as in dorps…

 
Zonnepark Westerlee: nieuwsbrief 13

Zonnepark Westerlee: nieuwsbrief 13

Pure Energie heeft een idee voor een zonnepark in Westerlee tussen de D.H. Vinke…