Gepubliceerd op:

In 2017 hebben wij onze dorpsvisie geschreven. Aan de hand van een enquete hebben inwoners aangegeven waar aandacht voor moet komen/blijven om ons dorp leefbaar te houden. De dorpsvisie heeft een looptijd van 2017 - 2025.

In de dorpsvisie komen de volgende thema's aan de orde:

  • Wonen en woonomgeving
  • Voorzieningen
  • Recreatie, toerisme en natuur
  • Werk en Bedrijvigheid
  • Dorpssamenhang
  • Veiligheid, verkeer en bereikbaarheid
  • Omgeving en aanzien van het dorp
  • Duurzame energie

Voor alle thema's zijn doelstellingen en actiepunten omschreven. Uitgangspunt voor het realiseren van de doelstellingen is dat dorpsbewoners zelf de handen uit de mouwen steken om deze te verwezelijken.

Onze dorpsvisie, getiteld "Samen Werken aan onze Toekomst" kunt u hier helemaal lezen.

Dorpsvisie 2017 - 2025

Foto's

Bekijk ook

Actuele onderwerpen

Actuele onderwerpen

Onderstaand een overzicht van de onderwerpen waar het bestuur van de vereniging …

 
Privacyverklaring

Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing.…

 
Leefbaarheidsgelden

Leefbaarheidsgelden

Herziening beoordelingscriteria Leefbaarheidsgelden 2019 Aanleiding De Verenig…