aantal bezoekers


 

 

 

                                                                                                                        like ons op     

Westerlee nieuws               - laatste update 19 juni 2018 - 
**********************************************************************************************

 

Onderzoek naar leeftijdsvriendelijkheid van plattelandsgemeentes 

 

 

Vincent de Vegt is student aan de Rijksuniversiteit in Groningen en wil graag in de gemeente Oldambt zijn afstudeeropdracht uitvoeren. 

Het onderwerp is leeftijdsvriendelijkheid van plattelands gemeentes. Vincent heeft de laatste tijd gewerkt om een enquête te maken waarin verschillende onderwerpen aan bod komen.

Het doel is om zoveel mogelijke mensen van ongeveer 55+ te bereiken binnen de gemeente Oldambt. Alleen dan is het mogelijk om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie en de behoeftes voor de toekomst. Hij heeft begrepen dat Westerlee voorop loopt met dit onderwerp.

Hieronder staat een link naar de enquête. Vincent zou het erg waarderen als u als inwoner van Westerlee wilt meewerken aan dit onderzoek. De manier waarop maakt niet uit, de link is volledig anoniem en niet tot een persoon te traceren. Verder als mensen hun email adres invullen wordt deze apart van de enquête geregistreerd. Alle hulp wordt erg gewaardeerd.

Daarnaast zullen er binnenkort ook papieren versies van de enquete in de Tille komen te liggen die u kunt invullen

Klik op deze link als u mee wilt werken aan de digitale versie van de enquete:


 

 

Onderhoudswerkzaamheden AKZO

 

Maandag 18 juni as start AKZO met onderhoudswerkzaamheden bij boring M. Deze locatie ligt net voorbij de Tranendallaan aan de Ontsluitingsweg. Op deze locatie wordt een bijzonder werkplatform gebouwd. Eind juli hoopt AKZO klaar te zijn met de werkzaamheden en wordt het platform weer afgebroken.

In de bijlage het bericht van AKZO.

 

 

 


 

 

 

Stand van zaken Windmolenpark N33 Meeden

 

 

 

Zoals wellicht bekend loopt er nog steeds een bewaar bij de Raad van State tegen het Windpark N33 bij Meeden. De Raad van State heeft de bezwaren die tegen het park zijn ingebracht in overweging. Er zijn veel bezwaren ingediend die door deskundigen moeten worden beoordeeld en dat vergt tijd.

De initiatiefnemers (o.a. Innogy (vh RWE/Essent) hebben subsidie aangevraagd bij de overheid (SDE+). In de toekenningsbeschikking van deze aanvraag stond dat de opdracht voor het realiseren van het park vóór 1 mei 2018 moest worden gegeven. Omdat op deze datum de uitspraak van de Raad van State er nog niet was heeft Innogy uitstel gekregen tot 1 januari 2019.

De Raad van State heeft inmiddels aangegeven dat er , gelet op het vele voorwerk dat moet worden gedaan, vóór december 2018 geen uitspraak hoeft te worden verwacht. Er is dus steeds een kans dat het park niet doorgaat. 

In de bijlage kunt u hierover meer lezen.

 


 

 

 

Concept verslag Algemene Ledenvergadering en Bewonersavond 2018

 

 

 

 

Heeft u de Algemene Ledenvergadering en de Bewonersavond van 30 mei jl gemist? In de bijlagen treft u de conceptverslagen aan. Als u hier vragen over heeft kunt u één van de bestuursleden hiervoor benaderen.                       

Concept verslag algemene ledenvergadering 2018

Concept verslag Bewonersavond

Artikel in het Streekblad

 

 


 

 

 

   

 

Vereniging Dorpsbelangen Westerlee  |  info@westerlee-vdw.nl